Endokrinoloji Nedir?

Endokrinoloji veya kısa adıyla Endokrin ülkemizde son zamanlarda önemi anlaşılan bir yan dal uzmanlık alanıdır. Yani biz endokrinoloji uzmanları (Endokrinologlar) Tıp fakültesi mezuniyeti sonrasında 5 yıl İç Hastalıkları ihtisası tamamlar sonra 3 yıl daha Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal ihtisasına devam ederiz. Toplam 14 senelik bir eğitim sonunda uzmanlık diplomamıza kavuşuruz.

Bizler vücudumuzda salgılanan hormonlar, iç salgı bezleri ve metabolizma hastalıklarının tanı ve tedavisiyle uğraşırız. Yani vücut orkestramızın şefleri bizim ilgi alanımızdır.

Hormonları ve metabolizmayı etkileyen hastalıkların tanısı birçok farklı dinamik test süreçlerini gerektirebilir. Genellikle karmaşık ve hastaya özel bir planla bu süreçler işlemeli ve yorumlanmalıdır. Örneğin bazı durumlarda test sonucunun normal olması bizler için normal anlamına gelmez, testlerin birbirine oranı, normalin alt ya da üst sınırına yakınlığı bile bir hastalığı gösterir. Bunu ancak endokrinoloji eğitimi almış bir doktor bilebilir.